Kirjoitukset

Kirjoitan sanoma- ja aikakauslehtijuttuja valtakunnallisiin, paikallisiin, ammatillisiin ja järjestöjen lehtiin – kullekin ryhmälle sen ymmärtämällä kielellä. Mieluiten kirjoitan asia-aiheesta tavalla, joka koskettaa lukijaa.

Aiheeni liittyvät alkuperäisen luonnon suojeluun ja ennallistamiseen sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön. Erityisesti haluan kirjoittaa teknis-taloudellis-luonnontieteellisesti pätevistä huomisen ratkaisuista.

Kun haluat tilata artikkelin, ota yhteyttä.

Suomen Luonto -lehti 2/2007
Kohti kolmatta koskisotaa?

Ympäristö -lehti 8/2011
Ylispuuhakkuut ja jatkuva kasvatus kiinnostavat taas

Helsingin Sanomat – Kuukausiliite
Vähän valoa, paljon elämää

Kommentointi on suljettu.